Vrátíš se zpět do ztemnělé a vlhké místnosti. Posadíš se doprostřed, pomalu si naskládáš bolavé ruce a nohy pod tělo a zavřeš oči. Svět tam venku je neznámý a děsivý. Ale tahle cela je klidné místo, které tě nemůže ničím překvapit. usínáš s vědomím, že vzbudit se by byla ztráta času. Tvůj životní příběh končí zde, uvnitř čtyř vlhkých a tmavých stěn.

Blahopřeji k nejkratšímu životnímu příběhu.