Úder byl skutečně silný. Tebe z něho bolí ruce, ale strážným příliš neotřásl. Zavrávoral, ale ihned se jako zkušený strážný ohnal po své zbrani, kterou vymrštil jako když útočí had. A ještě, než nabyl rovnováhu, měl již svou dýku připravenou k útoku.

Pár rychlými pohyby švihnul před sebou a ty najednou necítíš vůbec nic. Chlad sálající z okolních stěn tě zcela pohltil. Tvé tělo dopadá na zem a ty se již dál nemusíš ničeho bát. Klidná a spokojená je náruč, do které jsi upadl.