Podíváš se na místo, kde původně ležela taška. Kousek nad ním je v kovovém těle malý otvor, který rozměry odpovídá krabičce, kterou držíš v ruce. To nemůže být náhoda, tedy může, ale jaká je to šance? Shýbneš se k otvoru a prohledáš ho prsty. Narazíš na drobný odpor, který se při doteku zvětšil.

Ucukneš a z otvoru vyskočí drobný panel, ve kterém je jediný otvor. Intuitivně přiložíš krabičku k drobnému otvoru a zjistíš, že zobáček krabičky do otvoru přesně zapadá.

Zobáček zaklapne, krabička se rozvrní, jak se v ní dají do pochodu skryté mechanismy. vrchní strana krabičky se rozsvítí a nabízí ti vlastně jedinou volbu. Prstem poklepeš na malou obrazovku s nápisem nahrát.

Nápis zmizí a vystřídá ho tenký zelený proužek, který se každou vteřinu zvětšuje. nad proužkem se neustále přičítají procenta. Nakonec krabička pípne, to když počet procent dosáhne stovky. Pak krabička zahlásí, že nahrávání bylo úspěšně dokončeno.

Odpojíš krabičku, protože její účel již byl úspěšně dovršen. Vložíš ji zpět do tašky a tu položíš na zem vedle věže, kterou jsi právě teď, neznámo jak, pozměnil. Výsledek na sebe nenechá dlouho čekat. věže se jedna po druhé pomalu ztišují. Zvuky zpomalujících se rotujících součástek utichají. Pak se celá místnost ponoří do naprosté tmy, když zhasne i poslední kontrolka.

Náhle ticho vystřídá pípání. A věže jedna po druhé se začnou znovu rozebíhat. Než se rozeběhne poslední věž, opouštíš přeplněnou a hlučnou místnost dveřmi označenými nápisem východ.

Vykročíš však pravou nohou, to jen proto, aby sis pojistil štěstí, které se tě zatím drží.

Vykročíš levou nohou, protože na pověry nevěříš. Nebo si to alespoň myslíš. Vždyť o sobě toho taky zatím moc nevíš.