Dveře od haly se servery se za tebou zaklapnou, a to hučení se velmi ztiší. Uleví se ti. Ani sis neuvědomoval, jaký vliv na tebe má to nepatrné hučení chladících mechanismů a rotujících součástek. když se navíc znásobí nesčetněkrát, může to hučení způsobit i nepříčetnost.

Chodba je bíle vymalovaná, jen na stěně je načrtnutý fialový pruh, nad kterým je vždy po několika desítkách metrů piktogram s kamerou a podivným čtvercem. Podlaha je natřena jakýmsi lesklým materiálem, který se jistě musí dobře uklízet, ale namočený by klidně mohl sloužit jako kluziště.

Chodba je po několika zatáčkách ukončena velkými železnými dveřmi, které jsou nyní otevřené a za nimi spatříš ovládací panel výtahu. Bez rozmýšlení nastoupíš do výtahu a ten se okamžitě zavře. Bez toho, abys musel volit jediné tlačítko, tě výtah pomalu vynáší vzhůru.