Věže stojí ve čtyřech řadách, které se táhnou směrem od tebe až dozadu do tmavé části místnosti. Každou z věží obejdeš a pečlivě si prohlédneš její tělo. Všechny jsou stejné, možná se liší ve zvuku či drobných detailech vnitřních součástek. Odhaduješ, že se nejspíše jedná o složitou strukturu komunikačních zařízení, které mezi sebou neustále vyměňují toky informací.

Konečně u paty jedné z věží nalezneš černou koženou tašku. Kdybys nevěnoval pečlivou pozornost věžím, určitě bys ji nenašel. Někdo ji sem schoval, aby ji někdo jiný zase tak snadno nenašel. Anebo ji někdo zapomněl tak, že už ji nikdy nenajde.

Otevřeš tašku a uvnitř nalezneš pouze jedinou věc, malou černou krabičku. Na jedné z jejích ploch je nalepený malý bílý papírek s krátkým vzkazem. Stojí na něm jediné slovo, USB.

otáčíš krabičku v rukách. Na straně má sotva znatelné tlačítko. Zmáčkneš ho a krabička se rozsvítí. Z jedné stran vyskočí malý zobáček. Někdo po tobě asi chce, abys vložil krabičku do nějakého přijímače. Kam ale přesně ti nikdo neřekl.

Vložíš krabičku zpět do tašky a tu položíš přesně tam, kde jsi ji našel. Krabička nebyla určena tobě, a tak pokračuješ v prohledávání místnosti.

Účel krabičky ti je podvědomě znám. Převaluješ krabičku v ruce a přemýšlíš, k čemu může být.