Nadzdvihneš víko jedné z krabic a pohled dovnitř tebe ohromí. V jemně vystlaných krabicích jsou uloženy lidské části. Nohy, ruce, části trupu a hlavy.

Udělá se ti zle. Cítíš, jak tvým tělem prochází vlna odporu. Jak se zvedá někde v oblasti žaludku a pak stoupá vzhůru až do krku. Polkneš a v ten okamžik si přeješ, aby ses to nikdy nedozvěděl. Upustíš víko zpět na krabici. nechtěný hluk přiláká pozornost několika nejbližších robotů. Otočí se tvým směrem.

Jenže něco tu nehraje. Proč by někdo balil části lidských těl do krabic? Proč by někdo vůbec dělal něco takového?  A komu jsou ty krabice vůbec určené? Cítíš, jak tě přepadá vztek. Něco takového zkrátka není možné, aby se v civilizovaném světě dělo.

Vzepřeš se svému odporu a prozkoumáš krabice podrobněji.

Necháš promluvit své emoce.