S přesvědčením, že tě kabely dovedou někam na důležité místo odbočíš do chodby, která je o něco těsnější a tmavší než ta předchozí. Zelený nádech zmizí ze stěn a ty se ponoříš do kompletní tmy. Musíš chvilku tápat v naprosté temnotě.

Za chvíli se ale mezi kabely objeví drobná světélka, která na stropě utvoří světélkující souhvězdí, které můžeš snadno následovat. Netrvá to dlouho a před tebou se objeví konec chodby. Na stěně jsou však sprejem namalované piktogramy. Ale pouze jeden z nich dokážeš nějak rozluštit. Hledáš proto na pravé straně něco, co by ti naznačilo vstup do místnosti s počítači a kamerami. Ten piktogram totiž zobrazuje kameru a za ní čtvercovou stanici.

Stěna, kam míří šipka není vůbec holá, takže ti hledání komplikují různé kabely, výstupky a vůbec všemožné technikálie, kterým sám ani moc dobře nerozumíš. Odhrnuješ kabely a najdeš za nimi podivnou desku s několika otvory. Vstrčíš do nich prsty zcela intuitivně. Prsty se semknou kolem jakéhosi mechanismu, zapáčíš a náhle se před tebou otevírají úzká dvířka.

Protáhneš se dovnitř. Místnost je osvětlena myriádou drobných světýlek, která vycházejí z různě hučících věží. Věže stojí v pravidelných rozestupech po celé místnosti a ty teprve teď objevuješ, jak je místnost rozsáhlá. Sice je tu tma podivně osvětlovaná, ale i tak vidíš, že velmi vzdálené věže se ti ztrácejí z dohledu jako docela malinkaté.

Dvířka za tebou se sami po chvíli uzavřou. Všímáš si piktogramu na stěně, kde ještě před chvílí zela díra. Servisní tunel, hlásí nápis pod piktogramem. Dává to smysl, pomyslíš si, zatímco vyrážíš prozkoumat tuto obrovskou místnost naplněnou podivnými věžemi a hlukem.

Motáš se mezi stanicemi, překračuješ smotané kabely a podlézáš další kabely, které trčí ze stropu, nebo jsou zavěšené mezi jednotlivými hučícími věžemi. Ale náhodným procházením tuto místnost nikdy neprojdeš.

Vezmeš to hezky systematicky zleva doprava.

Místnost je obrovská a systematickým hledáním zde můžeš strávit věčnost. Lepší bude najít značený počítač, který ti umožní se přihlásit do kamerového systému.