Dveře od haly se servery se za tebou zaklapnou, a to hučení se velmi ztiší. Uleví se ti. Ani sis neuvědomoval, jaký vliv na tebe má to nepatrné hučení chladících mechanismů a rotujících součástek. když se navíc znásobí nesčetněkrát, může to hučení způsobit i nepříčetnost.

Chodba je bíle vymalovaná, jen na stěně je načrtnutý fialový pruh, nad kterým je vždy po několika desítkách metrů piktogram s kamerou a podivným čtvercem. Podlaha je natřena jakýmsi lesklým materiálem, který se jistě musí dobře uklízet, ale namočený by klidně mohl sloužit jako kluziště.

Chodba je po několika zatáčkách ukončena velkými železnými dveřmi, které brání v pokračování. Prohledáváš a prohmatáváš stěny kolem ocelových dveří, zda se někde nenachází nějaké tajné ovládání, ale marně. Za těmi ocelovými dveřmi musí být něco velmi důležitého anebo cenného.

Víš jistě, že tu nejsi proto, abys loupil, ale k tomu, aby se s dozvěděl alespoň přibližně, proč tu jsi, je potřeba se dostat dál.

Zabušíš vztekle na ocelové dveře.

Po chvíli nervózního přešlapování se vrátíš zpět do technické místnosti rozhodnutý hledat dál.